Τι να κάνεις όταν τα πράγματα νιώθεις οτι είναι εκτός ελέγχου.

Γιατί νιώθω εκτός ελέγχου