Οι συνειδητές αλλαγές του 2022! Εσύ θα μείνεις ίδιος/ά;

https://anchor.fm/-479244/episodes/2022-e1cajc5