Εσύ, τι είδος σχέσης έχεις;

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 minute

Τα βασικά συστατικά για να πετύχει μια σχέση είναι 3, αυτά είναι η δέσμευση, η οικειότητα, η έλξη-πάθος…

Όταν μια σχέση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οι εμπλεκόμενοι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα αναφορικά με την ψυχική υγεία και την πληρότητα.

Υπάρχουν 8 είδη σχέσεων τα οποία ενέχουν τα συστατικά αυτά…

  1. Ολοκληρωμένη αγάπη που περιλαμβάνει την δέσμευση, την οικειότητα και την έλξη
  2. Ανυπόστατη αγάπη, στην οποία λείπουν όλα τα συστατικά
  3. Συμπάθεια, ενέχει μόνο την οικειότητα
  4. Παράφορος έρωτας, περιλαμβάνει μόνο την έλξη
  5. Τελματωμένη «αγάπη», περιλαμβάνει μόνο τη δέσμευση
  6. Ρομαντική αγάπη, ενέχει οικειότητα και πάθος
  7. Συντροφική αγάπη, οικειότητα και δέσμευση με… λιγότερο πάθος
  8. Επιπόλαιη αγάπη, ενέχει έλξη και δέσμευση, αλλά όχι οικειότητα

Leave a Reply